MUĞLA İLİ MİLLİ PARK VE MESİRE YERLERİ

MARMARİS MİLLİ PARKI:  Bakanlar Kurulunun 96/7861 sayılı kararı ile Milli Park olarak belirlenmiş 30/01/1996 tarihli Resmi Gazete de ilan edilmiştir. Muğla İli Marmaris İlçesi sınırlarında yer alan Marmaris Milli Parkı Kuzeyde; Balan Tepe, Belekçe alan Tepe, Kale Tepe ve sırtları Güneyde, Akdeniz, Doğusunda; Deve Taşı, Kabakargı Tepe,Yırtma Tepe ve sırtı takiben Balan Tepe, Batısında; Karaören, burnundan başlayarak Yumru Tepe, Karacabalan Tepe, Kuşyuvası Tepesi, Zeytin Tepe, Günocak Tepe ve Sakızlı Tepe ile sınırlı 33.350 Ha. lık bir alanı kapsamaktadır. Düzenlenen master planıyla Marmaris Milli Parkı mevcut doğal güzelliklerin korunması ve bozulan doğal çevrelerin restorasyonu yapılacaktır. Marmaris Milli Parkı 2004 Yılı geliri 1.877.044,00-YTL’dir. 2005 Yılında KDV hariç 678.517,79-YTL gelir elde edilmiştir.

ANIT AĞAÇLAR
1- Marmaris Bayır Servi Ağacı.
2- Marmaris Söğüt Köyü Çınar Ağacı.
3- Marmaris Bayır Çınar Ağacı.
4- Fethiye Hisarönü Köyü Ulu Meşe Ağacı.

MUĞLA - MESİRE YERLERİ
A ve B tipi 18 adet Mesire Yerimiz mevcuttur. Muğla ve çevresinin uzun sahil şeridi ile çevrili olması ve birinci derece turistik yöre olması nedeni ile bütün sahalarımıza kapasitelerinin üzerinde talep ve kullanım mevcuttur. Katrancı, Küçük Kargı, Gökova, Çubucak, Aşı İskelesi ve İnbükü Mesire Yerlerimiz ağırlıklı olarak çadırlı kamp-karavan gecelemesine göre düzenlenmiştir. Mesire Yerlerimizin özellikleri kısaca şöyledir ; 7520 Kişi-Gün, 1410 Çadır-Karavan ve 613 Yatak kapasitelidir. 2003 Yılı geliri 1.121.456.000.000-TL olup 2004 yılı tahmini geliri 1.959.000.000.000-TL dir.

1- GÖKOVA (A TİPİ) :
Muğla'ya 28 Km mesafede Kerme körfezi kıyısında ve Ula İlçesi sınırları içindedir. 1964 yılında tesis edilmiş 31 Ha.' lık kızılçam ormanını kaplamaktadır. 3.000.-Kişi günü birlik, 150 çadır/geceleme ve 10 adet 50 yataklı Bungalov, 4 adet 20 yatak kapasiteli kagir bina kapasitelidir. Kırgazinosu, sıhhi tesis kompleksleri, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol, tenis kordu gibi spor tesisleri ve alt yatırımları mevcuttur. Her çadıra yer altı kablosu ile elektrik verilmektedir. Yerleşim projesine uygun olarak bütün tesisler yapıldığından yeni bir yatırıma ihtiyaç yoktur. İlave olarak teklif edilen 1 Ha. sahanın tescili yapılmış olup ilave tesislerin yapımı tamamlanmıştır. Gökova Mesire kapı giriş yapı ve tesisler ile sahanın genel temizliği işletmeciliği 10 yıl süre ile 80.706.000.000-TL muhammen bedel üzerinden ihale edilmiş olup, %132 arttırımla 187.237.920.000-TL uygun bedel ile Öztürk Mutfak İnş.San.Tic.Ltd.Şti. işletmeciliğine hak kazanmıştır. İlgili şirket ile sözleşme yapılarak 07/08/2003 tarihinde saha teslimi yapılmıştır. 2003 yıl sonu itibariyle
toplam geliri 158.015.722.000-TL.'dir. 2004 Yılında 230.000.000.000-TL gelir elde edilecektir.

2- KIZILDAĞ (B TİPİ) :
Muğla'nın hemen bitişiğindedir. 13 Ha. Kızılçam ağaçlama alanında 1968 yılında tesis edilmiştir. 500 kişi günü birlik kapasitelidir. Alt yatırımları tamamlanmış, ulaşımı çok kolay bir sahamızdır. 1998 Yılında ihale edilen Kırgazinosu işletmeciliği 2003 yılı işletme geliri 908.578.000-TL dir. 2004 Yılı tahmini geliri 1.200.000.000-TL'dir

3- YARAŞ (B TİPİ) :
Muğla - Denizli kara yolunun 18. Km üzerinde 17 Ha.' lık çok güzel kızılçam ve karaçam alanında 1990 yılında tesis edilmiştir. Günü birlik ziyaretçi kapasitesi 1000 kişidir. Muğla Mimarisine uygun çok güzel kırgazinosu, çocuk oyun alanı WC ve piknik üniteleri mevcuttur. Yol, su, elektrik ve telefon sorunları çözülmüştür. 1998 Yılında ihale edilen Kırgazinosu işletmeciliği 2003 yılı işletme geliri 3.470.006.000-TL dir. 2004 Yılı tahmini geliri 4.164.000.000-TL'dir.

4- ÇUBUCAK (A TİPİ)
Marmaris - Datça kara yolunun 22. Km si üzerinde ve Hisarönü Körfezi kıyısında 1971 yılında tesis edilmiştir. Kızılçam, mersin,defne ve sığla ağaçları ile kaplıdır. 1.800 mt sahil şeridi vardır. 400 çadır, 35 karavan ve 1000 kişi / gün ziyaretçi kapasitelidir. Özellikle bu sahamıza çok talep olduğundan çadır sayısı 850'ye kadar çıkmaktadır. Alış-veriş üniteleri sıhhi tesis kompleksleri, spor sahası,su,elektrik,telefon ve kanalizasyon tesisi mevcuttur. Yerleşim projesine uygun bütün tesisler yapılmıştır. Atık su arıtma tesisi yapılması gerekmektedir. 2003 yılında ihale edilen Alış-Veriş Ünitesi (Kırgazinosu, Satış Büfesi, Manav, Bar, Kafeterya, Kasap) işletmeciliği % 7 arttırımla 27.820.000.000-TL'na ihale edilmiştir. Kapı giriş, alış-veriş ünitesi, çadır ve karavan alanından yıl sonu itibarı ile 365.180.781.000-TL gelir
elde edilmiştir. 2004 Yılı tahmini geliri 160.000.000.000-TL'dir.

5- İNBÜKÜ (A TİPİ) :
Hisarönü Körfezi kıyısında, Çubucak'tan 16 Km. mesafede, 10 Ha. Bir alanda 1984 yılında tesis edilmiştir. İnbükü, Çökertme ve Mağara koyu olmak üzere 3 koydan ibarettir. 150 Çadır, 20 karavan kapasitelidir. Sığla, Defne, Mersin ve Kızılçam ağaçları ile kaplıdır. Günübirlik kullanım alanına 1 adet sıhhi tesis kompleksi ve stabilize yolun asfaltlanması ve atık su arıtma tesisinin dışında bütün alt yapıları tamamlanmıştır. Atık su arıtma tesisi 2003 yılı iş programına alınmıştır. 2003 yılında ihale edilen giriş kapısı, satış büfesi, çadır, karavan yeri işletmeciliği % 16 arttırımla 38.912.105.000-TL'na ihale edilmiştir. 2003 yılı sonu itibarı ile 46.467.275.000-TL gelir elde edilmiştir. 2004 Yılı geliri 44.321.000.000-TL'dir

6- GÜNNÜCEK (B TİPİ) :
Marmaris Körfezi üzerinde Marmaris'e bitişik 1968 yılında 26 Ha'lık bir alanda tesis edilmiştir. Kapasitesi 3.000. kişi / gündür. Ağaç türü sığla ve defnedir. Halk arasında sığla ya günnük ağacı dendiği için Günnücek adı verilmiştir. Alt yapıları tamamlanmıştır. Atık suların şehir kanalizasyon şebekesine bağlanması gerekmektedir. 2003 yılında ihale edilen kırkahvesi işletmeciliği %100 arttırımla 16.000.000.000-TL'na ihale edilmiştir. Kırkahvesi ve kapı girişten Kasım sonu itibarı ile 49.322.043.000-TL gelir elde edilmiştir. 2004 Yılı tahmini geliri 30.000.000.000-TL'dir

7- BUCAK (B TİPİ) :
Marmaris-Muğla kara yolunun 15.Km'sindeki Çamlık Köyü sapağından 5 Km. mesafede Kerme Körfezi üzerinde 5 Ha'lık bir alandadır. Büfe, WC, telefon, su, yol ve elektrik hizmetleri tamlanmıştır. Turistik ve tarihi Sedir Adasına deniz motorları buradan kalkmaktadır. 1998 Yılında ihale edilen satış büfesi işletmeciliği 2003 yılı işletme bedeli 10.688.128.000-TL dir

8- ÇETİBELİ (B TİPİ) :
Marmaris-Muğla kara yolunun 20.Km. sindedir. Kızılçam,çınar ve sığla ağaçları ile kaplı 5 Ha.lık bir alanda 1984 yılında tesis edilmiştir. Yol kenarı ve günü birlik bir sahadır. Muğla Mimarisine uygun kırgazinosu çok kaliteli suyu olan çeşmesi mevcuttur. 1998 Yılında ihale edilen kırgazinosu işletmeciliği 2003 yılı işletme bedeli 15.791.920.000-TL dir. 2004 Yılı tahmini geliri 18.500.000.000-TL'dir.

9- AŞI İSKELES (A TİPİ) :
Ortaca İlçesine 15 Km. mesafede,Aşı koyu üzerinde, 10 Ha.lık bir alanda 1984 yılında tesis edilmiştir. 150 çadır, 300 günü birlik kişi kapasitelidir. Yolunun asfalt olmayışı nedeni ile tam kapasite ile faaliyete geçememiştir. Kırkahvesi,sıhhi tesis kompleksi ve piknik üniteleri mevcuttur. 2003 yılında ihale edilen kapı giriş ve kırgazinosu işletmeciliği %82 arttırımla 10.010.000.000-TL'na ihale edilmiştir. 2004 Yılı geliri 11.401.000.000-TL olacaktır

10- KATRANCI (A TİPİ) :
Fethiye-Muğla kara yolu üzerinde Fethiye'ye 18 Km. mesafededir. 20 Ha.lık kızılçam koru ormanı içinde 1965 yılında tesis edilmiştir. Bu saha Katrancı, Kızlar, Mersin, Defne ve Karaağaç koylarını kapsar. 240 çadır-karavan ve 1.000 kişi / gün ziyaretçi kapasitelidir. Sıhhi tesis kompleksleri, soyunma kabinleri, su, elektrik, telefon ve kanalizasyon gibi bütün alt yapılar tamlanmıştır. Atık su arıtma tesisi kurulmuştur. 1968 yılından beri çadır kurulmaktadır. 2003 Yılında ihale edilen giriş kapısı, satış büfesi, çadır ve karavan yeri işletmeciliği %11 arttırımla 74.209.614.000-TL'na ihale edilmiştir. Kasım/2003 sonu itibariyle 90.442.205.000.TL.gelir elde edilmiştir. 2004 Yılı 84.524.000.000-TL olacaktır.

11- KÜÇÜKKARGI (A TİPİ):
Fethiye-Muğla kara yolunun 20.km.sinden 1 Km. mesafelidir. Toplam alanı 125 Ha. Sığla ormanı ile kaplı olduğundan mahalli ismi günnük olarak bilinir. 266 çadır-karavan ve 1.000 kişi / gün ziyaretçi kapasitelidir. Büfe,soyunma kabinleri, duşlar,WC ve sıhhi tesis kompleksleri, basketbol ve voleybol sahası, telefon, elektrik, su gibi alt yapı tesisleri tamamlanmıştır. Kanalizasyon tesisatı mevcuttur. Sığla ormanı ile örtülü olması taban suyunun çok yüksek olduğunu gösterir. Yazın gökyüzü görünmez, çok koyu gölge olduğundan havası çok serindir. Sığla ağaçlarında sık sık devrilmeler oluyor, araştırılmalı. Atık su arıtma tesisi yapılması gerekmektedir. 1998 yılında ihale edilen kapı giriş-genel saha temizliği, kırgazinosu işletmeciliği 2003 yılı işletme bedeli 85.739.585.000-TL dir. 2004 Yılı tahmini geliri
105.000.000.000-TL olacaktır.

12- DEĞİRMENBAŞI (B TİPİ):
Fethiye merkezine 7 Km.lik mesafede, 9 Ha.lık alanda 1974 yılında kurulmuştur. Ziyaretçi kapasitesi 500 kişidir. Fethiye'ye yakınlığı nedeni ile bilhassa ilkbahar aylarında rağbet görmektedir. Günü birlik hizmete uygun alt yapılar tamamlanmıştır. WC ve su izale hattı revizyondan geçmiştir. 2002 yılında ihale edilen satış büfesi işletmeciliği 2003 yılı işletme bedeli 328.000.000-TL dir.Kasım/2003 sonu itibariyle kapı giriş ve büfeden 3.303.000.000-TL.gelir elde edilmiştir. 2004 Yılı tahmini geliri 1.700.000.000-TL'dir

13- PAMUCAK (A TİPİ) :
Marmaris merkezine 8 Km'lik mesafede, 42.059 m2'lik alanda kızılçam koru ormanı içerisinde kurulmuştur. Sahada yol, su, elektrik, kanalizasyon, otopark, wc, giriş kontrol, 36 adet çift katlı blok, 15 adet tek katlı blok, hizmet binası, mutfak, 2 adet soğuk hava deposu, gazino, 5 adet idare binası, 2 katlı servis binası ve spor sahası mevcut olup, sahada su sporları da yapılabilmektedir. Saha 255 yatak 38250 kişi-gün kapasitelidir. 655.450.000.000-TL Muhammen bedel ile ihaleye çıkan Pamucak Mesire Yeri kapı giriş yapı ve tesisler ile sahanın genel temizliği işletmeciliği %30.24 arttırımla İnciler Taşımacılık İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'nin teklifi uygun bedel olarak kabul edilmiş olup, 853.658.080.000-TL üzerinden ilgili şirket 15.10.2003 tarihinde sözleşme yaparak sahayı teslim almıştır.2003 yılı geliri 180.086.773.000-TL'dir. 2004 Yılı geliri 927.316.000.000-TL olacaktır.

14- KÜÇÜK KARGI ÖMER EŞEN (A TİPİ) :
Fethiye merkezine 25 Km'lik mesafede sığla ormanları içerisinde 4.172 Ha'lık bir alanda kurulmuştur. Sahada 26 adet baraka, 1 adet kafeterya-restaurant, 1 adet mutfak, wc, otopark elektrik, su, kanalizasyon ve giriş kontrol kulübesi mevcuttur. Saha 134 yatak 10720 kişi-gün kapasitelidir. K.Kargı Ömer EŞEN Mesire Yeri işletmeciliği 45.119.000.000-TL muhammen bedel üzerinden ihale edilmiş olup, %7 arttırımla Yasin İnş.Tur.Gıda Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin teklifi uygun bedel olarak kabul edilmiş olup, 48.277.330.000-TL ihale bedeli üzerinden ilgili şirket 01.09.2003 tarihinde sözleşme yaparak sahayı teslim almıştır. 2003 yılı geliri 20.369.066.000-TL'dir. 2004 Yılı geliri
54.987.000.000-TL olacaktır.

15- GÜVERCİNLİK (A TİPİ) :
Bodrum merkezine 20 Km, Milas merkezine 25 Km'lik mesafede 25.768 Ha'lık bir alanda kurulmuştur. Sahada su sporları yapılabilmekte ve 2 adet iskele mevcuttur. 2 katlı, 3 bloklu, 6 daireli 2 bina, 5 adet tek katlı müstakil ev, apart şeklinde bitişik 3 adet tek katlı bina, kamp şefi evi, bekçi kulübesi, bekçi evi, çamaşırhane, deniz kenarında yemekhane (lokal), umumi tuvalet ve duşlar, arıtma tesisi, elektrik tesisi, otoparkı, binaların tamamında su deposu, güneş enerjisi ve sahanın kendi suyu (artezyen) mevcut olup, kampın belli noktalarında çeşmeler mevcuttur. Saha 89 yatak 8900 kişi-gün kapasitelidir. Güvercinlik Mesire Yeri kapı giriş ve tüm tesislerin işletmeciliği 59.343.000.000-TL muhammen bedel üzerinden ihale edilmiş olup, %20.23 arttırımla Çolak Tur.Tic.Ltd.Şti.'nin teklifi uygun bedel olarak kabul edilmiş olup, 71.354.023.000-TL ihale bedeli üzerinden ilgili şirket 06.08.2003 tarihinde sözleşme yaparak sahayı teslim almıştır. 2003 yılı geliri 32.842.400.000-TL'dir. 2004 Yılı geliri 81.272.000.000-TL olacaktır.

16- KOVANLIK (A TİPİ) :
Datça merkezine 30 Km'lik mesafede 42.100 Ha'lık kızılçam koru ormanı içerisinde kurulmuştur. Sahada 8 adet betonerme bina, 2 adet yemekhane, 9 adet ahşap bina, 6 adet ahşap baraka, 1 adet pergole, direk tipi özel trafo, büfe, su deposu, wc ve giriş kontrol binası bulunmaktadır. Saha 65 yatak 5850 kişi-gün kapasitelidir. Kovanlık Mesire Yeri kapı giriş ve tüm tesislerin işletmeciliği 49.895.000.000-TL muhammen bedel üzerinden ihale edilmiş olup, %125 artırımla Kirmir İnş. Ve Telekomünikasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti.'nin teklifi uygun bedel kabul edilmiş olup, 112.263.000.000-TL ihale bedeli üzerinden ilgili şirket 26.08.2003 tarihinde sözleşme yaparak sahayı teslim
almıştır. 2003 yılı geliri 45.213.072.000-TL'dir. 2004 Yılı geliri 127.868.000.000-TL olacaktır.

17- USULUK (A TİPİ) :
Bodruma 5 Km mesafede 14 Ha'lık alanda kurulmuş olup, sahada herhangi bir tesis bulunmamaktadır. 50.800.000.000-TL muhammen bedel tespit edilmiştir.Bir defa ihaleye çıkmış olup,ihalesi ertelenmiştir.

18- BABADAĞ (B TİPİ) :
810 Ha'lık sahada yamaç paraşütü sporu yapılabilmesi amacıyla tesis edilmiştir.

KAYNAK : www.mugla-cevreorman.gov.tr

 

Ana Sayfa     datcarehberi@gmail.com   /   TEL : 0535 - 587 74 93