Eski Knidos ( Burgaz ) :

             Burgaz öreni deniz seviyesinden 12 m kadar yükselen küçük bir yarımadanın üzerindedir. 400 m uzunluktaki yarımada çevresi surlarla çevrili. Dolaşırken sağa sola saçılmış çanak çömlek parçacıkları dikkatinizi çekecek. Ören yerinde kazı ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bağcılık, şarapçılık ve zeytincilikte büyük gelişme gösteren, şarapları her yerde aranan şehirde çok sayıda şarap üretim ve depolama yeri olduğu da biliniyor. Kalıntıların bir bölümü de bu yapılara ait.

            Burgaz örenyeri Datça İlçe merkezinin 2 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlk kez Bean ve Cook tarafından bilim dünyasına tanıtılan Burgaz örenyerinin, "Eski Knidos kenti" olduğu düşünülmektedir. Burgaz kazı çalışmaları 1993 yılından itibaren, Doç. Dr. Numan Tuna'nın bilimsel başkanlığında yapılmaktadır.

            Yaklaşık 1400 x 400 m. lik bir alanı kapsayan örenyeri, deniz kıyısı boyunca uzanmaktadır ve Hellenistik Çağ öncesi buluntu veren en önemli merkezdir. Kent sur duvarı ile çevrelenmiştir. Bu alanın güney batısında sığ sularda kule ve deniz surları kalıntıları görülmektedir. M.Ö. IV. yüzyıla tarihlenen iki limanın kalıntıları bu günde deniz kenarında izlenebilmektedir.

            Kazı çalışmaları ile Burgaz yerleşiminin geometrik dönemden itibaren var olduğu M.Ö. IV. yüzyılda kısmen terk edildiği, ancak deniz kenarında depolama ve liman yükleme; daha iç kısımlarda ise tarıma bağlı bir yaşamın ve nekropol kullanımının sürdüğü anlaşılmıştır.

Prof. Numan Tuna ( Burgaz kazıları başkanı )  "Modern arkeoloji tekniklerini uyguluyoruz"
            Büyük İskender öncesinin sosyal yaşamını çok iyi bilmiyoruz. Burgaz kazılarının ana hedefi budur. Bu konuda çok az kazı yapıldı. Bugün 5 bin metrekarelik bir yer açıldı. Sokaklar, caddeler, evler ortaya çıkarıldı. 12 yıldır kazılara devam ediyoruz. ODTÜ ve Kültür Bakanlığı desteğiyle kazılar sürüyor. Üniversite teknik imkanlarımızı sağlıyor. Modern arkeoloji tekniklerinin uygulandığı öncü bir kazı özelliğine sahip. Arkeobotanik, jeofizik yöntemler uygulanıyor. Gelişmiş istatistik yöntemler kullanıyoruz.
   
Resimler : http://datca-burgaz.blogspot.com

 

Ana Sayfa     datcarehberi@gmail.com   /   TEL : 0535 - 587 74 93